Ajaako nykyinen useiden ihmisten riippuvuus tietokone- ja mobiiliteknologiaan yrityksiä siirtymään kohti digitalisoitumista lähiaikoina?

On sanomattakin selvää, ett yrityksen digitalisoituminen ei ole vain trendi vaan se on ehdoton pakko. Ja me koemme sen joka ikinen päivä. Pienten yritysten halukkuus osallistua aktiivisesti tähän vääjäämättömään kehitykseen kohti entistä tiiviimpää yhteiskuntaa on kuitenkin vielä kesken.

Ja jokaisen yrityksen, suurimmasta monikansallisesta konsernista pienimpään yhden hengen myymälään, on kohdattava ylivoimaisen digitalisaatioprosessin aiheuttamat ongelmat Euroopassa ja kaikkialla maailmassa.

Digitalisaatio, uusinta uutta

Olemme digitaalisen evoluution päähenkilöitä. Modernit, toisiinsa kytkeytyvät ihmiset elävät ja hengittävät nyt digitaalisesti. He hoitavat varojaan verkossa pankkinsa kanssa, mahdollisuutena on myös osta bitcoineja ja lompakoiden luominen. Näihin lompakoihin voidaan tallentaa bitcoineja sekä vaihtaa niitä maailmanlaajuisesti, ja myös sijoittaa ja käydä niillä kauppaa digitaalisessa pörssissä. Monet käyttävät näitä niin paljon, että he ovat löytäneet vakaan ammatin tällaisesta toiminnasta.

Silti samanlaista 2020-luvulla kriittiseksi noussutta yrittäjähenkeä ja digitietämystä ei ole täysin siirretty alalle eikä varsinkaan pk-yrityksiin, jotka muodostavat suurimman osan yrityksistä.

Digitaalinen muutos on pakottanut pk-yritykset nopeuttamaan etenemistään alalla, ennen kaikkea parantamaan liikevaihtoa, optimoimaan yrityksen toimintojen ja prosessien johtamista sekä varmistamaan työn joustavuuden. Valitettavasti data kuitenkin osoittaa, että vain 14 prosenttia pk-yrityksistä on omaksunut strategisen lähestymistavan digitalisaatioon.

Vuonna 2020 tehty tutkimus, joka perustui 504 kohteen otokseen, joka edusti noin 70 tuhatta valikoitua eurooppalaista pk-yritystä, on tuonut esiin kriittisen seikan – yli puolet tutkituista pk-yrityksistä (57 prosenttia tapauksista) turvautuvat digitaalisiin investointeihin vain, kun niiden asiakkaat pyytävät sitä. Vain pieni osa, 14 prosenttia, tekee sen ennakoivasti. Ja tämä on oire aidosti digitaalisen kulttuurin puutteesta.

Pk-yritykset investoivat liian vähän nykyaikaiseen digitaitoon

Tämä syvä digitaalisen kypsyyden puute käy ilmi myös yrityksen ammattiprofiilien tarkastelusta. Pk-yritysten nykyisistä työntekijäprofiileista suurin osa liittyy puhtaaseen tekniseen tietotekniikkaan, kuten IT-päällikkö ja turvallisuuspäällikkö. Silti viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa on hälyttävä puute tällaisista profiileista – toiminnoista, joita eri henkilöstö suorittaa tapauskohtaisesti. Mikä pahinta, 40 prosentissa tapauksista ICT- ja digiasioihin ei ole nimetty omistautunutta ammattilaista.

Myönteisempiä ovat luvut digitaalisten käytäntöjen kehittymisestä myynnin tukemisessa ja vuonna 2020 verkkokaupan käyttö lisääntyy merkittävästi (sekä suljettujen alustojen että kolmansien osapuolten kanavien kautta). Olemme kuitenkin hyvin kaukana ihanteellisesta tilanteesta.

Digitaalisen kehityksen trendit

Pk-yritysten digitaalisen kehityksen pääsuuntaus koski etätyöskentelyn ryhmäviestinnän kehittämistä ja tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Tämä tilanne on lisännyt pk-yritysten digitaalisia investointeja 38 % kyberturvallisuuteen ja 39 % pilvipohjaisten järjestelmien kehittämiseen työntekijöiden viestinnän ja yhteistyön hallinnoimiseksi etänä.

Meidän on jälleen todettava, että tämä skenaario vahvistaa ennakoimattomia näkymiä. Pk-yritykset pakotettiin tällaiseen toimintaan tapahtumien kehityksen vuoksi, ei niiden omien suunnitelmien vuoksi.

Vaikka pk-yritykset ovat ilmaisseet halukkuutensa investoida digitaaliseen muutokseen seuraavien 12 kuukauden aikana, kaikki näyttää olevan ”liian vähän, liian myöhään”.

Tulevaisuuden resepti

Nykytilanne ja mittavat investointipaketit tarjoavat arvokkaan mahdollisuuden vauhdittaa pk-yritysten digitaalista muutosta, jotta ne mukautuisivat paremmin kansalaisten odotuksiin. Ei ole mikään salaisuus, että viime vuosien aikana eniten tästä hyötyneet ovat olleet jakeluyhtiöt, jotka toimivat digitaalisesti, kuten Amazon. Tämän pitäisi olla pk-yrityksille selkeä malli kehittää itseään kohti digitaalista kasvua.

Digitaalisten välineiden, eli maksujärjestelmien, varausjärjestelmien ja sähköisen kaupankäynninalustojen nykyinen kehitys tarjoaa pk-yrityksille erinomaisen tilaisuuden hyödyntää ainutlaatuisuuttaan sekä markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan, erityisesti hyötyen tästä kehittymässä olevasta rajattomasta maailmanlaajuisesta maisemasta. Mutta tämä muutos edellyttää näkökulman muutosta ja aidosti strategisen ajattelutavan kehittämistä, jotta siitä tulisi ennakoiva ja merkityksellinen.

Yhteenveto

  • Digitalisaatio, uusinta uutta
  • Pk-yritykset investoivat liian vähän digiosaamiseen
  • Digitaalisen muutoksen trendit
  • Tulevaisuuden resepti